>>Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

De basisverzekering vergoedt een groot deel van onze hulpmiddelen, dit verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van het soort hulpmiddel dat u krijgt. U heeft wel altijd een verwijsbrief nodig. Uw huisarts of uw behandelend medisch specialist kan deze opstellen. Per soort schoeisel of schoenvoorzieningen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van zorgverzekeringswet is de eerste afspraak die u maakt op eigen risico.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het bedrag dat u moet betalen bij aanschaf van hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen. Dit bedrag verandert jaarlijks en deze wijziging wordt bepaald door de overheid. Bij het afleveren van deze producten krijgt u een factuur van de eigen bijdrage. Sommige verzekeraars verrekenen dit rechtstreeks met hun cliënten.

De eigen bijdrages in 2021 van onze producten:

  • Orthopedische schoenen (OSA): € 125,00. Kinderen tot 16 jaar € 62.50
  • Semi- orthopedische schoenen (OSB): € 125,00.  Kinderen tot 16 jaar € 62.50
  • Voorlopig orthopedische schoenen (VLOS): € 125,00.
  • Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC): afhankelijk van uw verzekeraar (geen eigen bijdrage).
  • Steunzolen: tussen € 149,- en € 189,- afhankelijk van type. Deze zijn op eigen rekening. Daarna kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw verzekeringspakket hoeveel precies wordt vergoed.

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft te maken met het eigen risico wanneer men aanspraak maakt op vergoedingen uit de basisverzekering. Voorbeelden zijn medicijnen en bezoek aan het ziekenhuis. Ook bij het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen is het eigen risico van toepassing. Dit eigen risico wordt dus in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico in 2021 bedraagt € 385,-. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Invouwen