Welke persoonsgegevens verwerkt Heuvel Orthopedische Schoentechniek?

Heuvel Orthopedische Schoentechniek hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze policy beschrijven we in hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Om de overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens nodig: 

Naam- en adresgegevens
Jouw (bedrijfs-)naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Adres en plaats hebben we nodig voor het versturen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je berichten toe te sturen die betrekking hebben met de dienst of het product dat je afneemt van ons. Ook kunnen we jouw e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven te sturen. Uiteraard heb je de mogelijkheid om hiervoor uit te schrijven.  

Telefoonnummer
Jouw telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen met betrekking tot de dienst of het product dat je afneemt van ons. 

Overige gegevens die wij verwerken:

We verzamelen ook persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoeringen van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:  

Werk gerelateerde persoonsgegevens
Als je solliciteert bij ons, willen we natuurlijk graag weten wat je in huis heeft. Je ingestuurde gegevens, zoals cv, sollicitatiebrief, portfolio of sollicitatieopdracht, verwijderen wij in het geval je niet aangenomen wordt binnen vier weken. Wanneer we je op een later moment alsnog willen benaderen, zullen wij eerst om toestemming vragen of wij je gegevens langer mogen bewaren. 

Cookies
We plaatsen de volgende cookies: 

  • Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen; 
  • Een cookie dat ervoor zorgt dat we kunnen zien of jouw browser het gebruik van JavaScript ondersteunt; 
  • Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over je, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren. 

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. We hebben ze nodig voor: 

  • Het opnemen van contact met betrekking tot de overeenkomst die we zijn aangegaan, bijvoorbeeld het versturen van e-mails; 
  • Het behandelen van reacties op onze vacatures; 
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren en zo een betere ervaring kunnen aanbieden. 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan diegene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. 

In het begin sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

Je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Heuvel Orthopedische Schoentechniek. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Contactgegevens 

Mocht je na het lezen van deze privacy policy vragen of opmerkingen hebben, kun je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens: 

Bedrijfsnaam: Heuvel Orthopedische Schoentechniek  
Adres: Plesmanstraat 66
Postcode & plaats: 3905 KZ Veenendaal 
E-mailadres: info@heuvel-schoentechniek.nl
KvK-nummer: 50750399

Bel direct voor een afspraak